RL-16 inkomensgarantie-uitkering (IGU) - voorheen C131A of C131B RL-16 inkomensgarantie-uitkering (IGU) - voorheen C131A of C131B

RL-16 inkomensgarantie-uitkering (IGU) - voorheen C131A of C131B

Vanaf het schooljaar 2017-18 moet er geen document C131A en C131B meer ingevuld worden voor de RVA, maar moet er een RL-16 opgestuurd worden naar AgODi.

Als school moet u op vraag van het personeelslid dat het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten en/of de inkomensgarantie-uitkering (IGU) wenst aan te vragen een RL-16 versturen. Dit kadert binnen de RSZ-verplichtingen van de aangifte sociaal risico werkloosheid.

Concreet betekent dit dat een personeelslid dat deeltijds werkt en zijn/haar opdracht nog wenst uit te breiden dit bekend moet maken, en zo voor de ontbrekende uren een werkloosheidsuitkering kan bekomen.

U gaat hiervoor naar menu 'Personeel' - 'Personeel consulteren'. Hier selecteert u het personeelslid, in de linkerkolom klikt u op 'Berichten in wachtrij' en aan de rechterkant vinkt u 'RL 16 - Inkomensgarantie - uitkering (IGU) : aangifte sociale risico's (ASR)' aan. 

Informatie betreffende de zending van een RL-16:

 • De duurtijd van de IGU-aanvraag behelst slechts één schooljaar en dient dus elk schooljaar opnieuw gemeld te worden met een RL-16.
 • Op dit moment is (door het departement) enkel een melding voorzien.
  • Annuleren, wijzigen of stopzetten kan niet met een zending.
   Hiervoor moet u contact opnemen met uw werkstation.
 • De minimale geldigheidsdatum is 01.09.20XX.
 • De einddatum van de zending is (volgens de technische handleiding van Edison) verplicht 31.12.2999.
  In de praktijk is deze melding zoals reeds gezegd slechts één schooljaar geldig. Indien nodig moet dit jaarlijks herhaald worden.
 • Deze zending is persoonsgebonden. Deze hoeft bijgevolg slechts één maal verstuurd te worden, over de verschillende scholen/hoofdstructuren heen.

Meer informatie hieromtrent vindt u in omzendbrief NO/2017/03.