Volgen

Dienstonderbreking in boventallige uren (TBS-OB) inbrengen

Boventallige uren zijn vastbenoemde uren waarvoor de school geen budget heeft om die in te richten. Deze vinden dus niet plaats. Dus is het logisch dat hierin geen dienstonderbreking genomen kan worden. Daarom worden opdrachten met TBS-OB uren niet getoond in het scherm 'Vervanging titularis'.

Voor een aantal dienstonderbrekingen is het mogelijk om de boventallige uren toch te vervangen. Deze dienstonderbrekingen werden door het departement vastgelegd. 

Daarnaast is het in specifieke gevallen ook mogelijk/wenselijk om een andere dienstonderbreking aan deze boventallige uren te koppelen.
Hiervoor moet u de controles van het programma omzeilen door bij deze opdrachtregel(s) de boventallige uren even op 0 te zetten zodat u deze opdracht(en) kunt vervangen. Nadat u de vervanging hebt uitgevoerd vult u het veld 'TBS-OB' opnieuw in bij de opdracht.  

Voor de goede werking van het programma is het wel aan te raden om de TBS-OB uren af te splitsen.
Om het concreet te maken: als een opdracht van 12 uur voor 3 uur boventallig is, dan splits je deze opdracht  beter in 9 en 3 uur zodat er een duidelijke scheiding is tussen de gepresteerde en niet-gepresteerde uren.

Wanneer slechts enkele boventallige uren in een dienstonderbreking moeten worden gezet, splitst u best ook deze opdrachtlijnen volgens de gewenste verdeling. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen