Een geschrapte (gecrediteerde) factuur blijft in het grijs staan. Een geschrapte (gecrediteerde) factuur blijft in het grijs staan.

Een geschrapte (gecrediteerde) factuur blijft in het grijs staan.

De correcte manier om een factuur te verwijderen, is door die tegen te boeken met een creditnota. Het programma biedt die mogelijkheid aan, wanneer u op het prullenmandje klikt bij een factuur.
Op dat moment wordt een creditnota aangemaakt voor het bedrag van de factuur, hierdoor heffen die elkaar op.

Wanneer echter het openstaand bedrag van de factuur verschilt van nul (dus groter of kleiner dan nul euro), blijft die (in het grijs) staan. De oplossing is om een bijkomstige (terug)betaling in te brengen, die dit bedrag aanpast.

Is het openstaan bedrag groter dan nul, moet u een betaling toevoegen. Is het bedrag kleiner dan nul, moet u een terugbetaling inbrengen.

Zodra u deze (terug)betaling hebt ingebracht, zal de factuur verdwijnen uit het overzicht.