Foutmeldingen stagedatabank Foutmeldingen stagedatabank

Foutmeldingen stagedatabank

Stages moeten elk jaar tussen 15 mei en 31 augustus aan het departement worden doorgegeven via Edison (cf. SO/2007/05).

De concrete werkwijze voor het aanmaken van de stagedatabank via Informat vindt u hier.

In dit artikel behandelen we een aantal veel voorkomende fouten bij de controle van de stagedatabank.

* Foutmelding: de kalender van de stage is niet goed ingevuld

Oorzaak

De dag(en) waarop de leerling stage doet zijn niet aangevinkt.
Dit heeft het programma nodig voor de berekening van het aantal geplande halve dagen stage (cijfer 1 in bijgevoegde schermafdruk).

Oplossing

Om dit aantal alsnog te berekenen moet u de tijdstippen aanvinken en opslaan (dit kan dus een zaterdag en/of zondag zijn indien de leerling stage doet in het weekend).

Kalender_Stage_niet_goed_ingevuld.jpg

Wilt u ook de W-codes met terugwerkende kracht invullen op het aanwezigheidsregister, dan moet u het veld 'Code W doorvoeren ...' aanvinken (cijfer 2 in bijgevoegde schermafbeelding).
Loopt de stage door in de vakantie of op evaluatiedagen, dan vinkt u deze velden aan (cijfer 4 in bijgevoegde schermafdruk).

U kunt er ook voor opteren om zelf het aantal geplande dagen te berekenen. In dat geval vult u het veld 'Eigen telling' in (cijfer 3 in bijgevoegde schermafbeelding) en hoeft u verder niets aan te vinken. Hou er dan wel rekening mee dat er geen W-codes zullen worden toegekend.

* Foutmelding: Foutieve begindatum van de stage

Oorzaak

De stage is gekoppeld aan een inschrijving die buiten de stageperiode valt.

a) Oplossing bij leerlingen die in de loop van het schooljaar van klas/richting zijn veranderd

Controle van de stagedatabank genereert deze foutmelding:

Omdat de leerling in de opgegeven stageperiode niet is ingeschreven in deze klas:

De stage moet worden verwijderd bij klas 5AIT en toegevoegd als stage bij klas 5OMC/1, de klas waar de leerling op dat moment is ingeschreven:

b) Oplossing bij leerlingen met een inhaalstage

In geval van een inhaalstage moet langs menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' de einddatum van de inschrijving (tijdelijk) gewist worden.
Nadat de stagedatabank is aangemaakt moet deze datum opnieuw worden ingevuld.