Starten met domiciliëring Starten met domiciliëring

Starten met domiciliëring

Wanneer u wenst te starten met domiciliëring, gaat u eerst naar uw bank, hier kunt u voor het opgegeven rekeningnummer een 'Europees identificatienummer' krijgen.

In iRekeningen gaat u naar 'Basisgegevens > Bankrekeningen/Domicilienummers'. In dat scherm selecteert u eerst uw bankrekening (die lijn wordt dan lichtblauw gekleurd) en vult het ontvangen 'Europees identificatienummer' in bijbehorende veld in. Het 'oranje plus' icoontje onderaan zal wijzigen in een groen vinkje om de gegevens te bevestigen.  Een mandaatreferentie is uniek op niveau van het Europese identificatienummer.

Vervolgens klikt u op de knop 'Domicilienummers'.

In het volgende scherm kan u dan mandaatvoorstellen afdrukken. 
Sinds 1 februari 2014 worden domiciliëringsmandaten niet langer beheerd door de bank maar wel door de school (schuldeiser) zelf. Ouders moeten zelf niet meer naar hun bank met het formulier.

  • Mandaatvoorstellen voor alle nog niet gedomicilieerde personen kunt u afdrukken door bovenaan op de knop 'Mandaatvoorstellen' te klikken. Hier kiest u in het pop-up scherm de lay out en selecteert u de optie 'Blanco' en klikt u op het afdrukicoontje. Er zal een pdf bestand gegenereerd worden voor alle leerlingen dat u kunt afdrukken en meegeven voor de ouder(s) van de leerlingen.
  • Een mandaatvoorstel afdrukken voor één persoon kunt u door helemaal rechts op de lijn van die persoon op het afdruk icoontje te klikken. In het pop-up scherm kiest u dan de lay out en selecteert u de optie 'Blanco' en klikt op het afdruk icoontje. Een pdf document zal geopend worden dat u kunt afdrukken en meegeven met de ouder(s) van de geselecteerde leerling.

Wensen de ouders gebruik te maken van een domiciliëring dan vullen zij hun IBAN nummer en BIC nummer in op het formulier, handtekenen dit en geven dit in de school af.
Na ontvangst kan u dan bij de betreffende leerling het veld 'IBAN' en 'BIC' nummer aanvullen en bevestigen met het groene vinkje.

 

Om een domiciliebestand dan aan te maken en te versturen naar uw bank verwijzen we u graag naar het stappenplan 'Een domiciliebestand aanmaken’.