Het nieuwe schooljaar voorbereiden Het nieuwe schooljaar voorbereiden

Het nieuwe schooljaar voorbereiden

Vooraleer u kunt beginnen met cursisten in te schrijven in het nieuwe schooljaar, moet u enkele voorbereidende stappen ondernemen.

 

1. Het schooljaar initialiseren

De beheerder voert deze stap uit. Hiermee worden een aantal basisgegevens gekopieerd van het huidig schooljaar. Dit zijn zaken zoals de structuur van lesplaatsen, afdelingen en alles daaronder. Hoe de beheerder dit kan doen, staat uitgelegd in dit artikel.

 

2. Structuur aanpassen

Nu het schooljaar geïnitialiseerd is, is dit het uitgelezen moment om aanpassingen te doen aan de lesplaatsen en/of afdelingen. Dergelijke zaken verwijderen gaat het gemakkelijkst, wanneer er nog geen cursussen bestaan. 
Merk op dat een nieuwe lesplaats toevoegen nog steeds door Informat moet gebeuren.

 

3. Schoolkalender invullen

Bij het aanmaken van lesmomenten (van een cursus), houdt het programma rekening met de pedagogische en facultatieve verlofdagen. Daarom is het belangrijk dat die data eerst zijn vastgelegd in de schoolkalender vooraleer cursussen worden aangemaakt en lesmomenten gekoppeld. Want op vandaag voert het programma een dergelijke wijziging nog niet door vanuit de kalender naar de bestaande cursussen (en lesmomenten).

 

4. Cursussen aanmaken

Wanneer de kalenderstructuur is ingesteld, kunnen cursussen aangemaakt worden.

 

En eenmaal de cursussen in het systeem zitten, kunt u cursisten beginnen inschrijven.