Dubbele betalingen verwerken Dubbele betalingen verwerken

Dubbele betalingen verwerken

De dubbele betaling dient eerst afgepunt te worden op de betreffende rekening. Daarna kan deze dubbele betaling eventueel verrekend worden met een andere openstaande rekening of kan het teveel betaalde bedrag teruggestort worden aan de ouders.

1. Dubbele betaling afpunten

Ofwel gebeurt de afpunting automatisch bij het inlezen van codabestanden, ofwel dient dit manueel te gebeuren.

Om de dubbele betaling manueel af te punten, zijn twee mogelijkheden:

1. Ofwel heeft u het dubbele bedrag in één keer ontvangen en kan u dit meteen afpunten op de openstaande rekening van de leerling. Dit kan u doen in het afpuntscherm (Rekeningen > Afpunten). U kiest links het betreffende uittreksel (of maakt eventueel een nieuw uittreksel aan) en klikt op 'Nieuwe afpunting > Rekeningen manueel'.

In het volgende venster selecteert u 'Positieve bedragen' en 'Met filter op personen' en klikt op de zoekknop 'Rekeningen'. In het volgende venster kan u de betreffende rekening zoeken obv naam leerling, naam ouders, gestructureerde mededeling of adres.

Wanneer de betreffende rekening geselecteerd werd, dient het oorspronkelijke bedrag van de rekening nog aangepast te worden naar het dubbele bedrag (in onderstaand voorbeeld zal vier aangepast worden naar 8). De afpunting van de dubbele betaling werd nu manueel toegevoegd in iRekeningen.

 

 

2. Ofwel heeft u de dubbele betaling achteraf ontvangen: de ouders hebben de rekening een eerste keer betaald en later nog een tweede keer. Om deze tweede betaling te kunnen afpunten, dient u in het afpuntscherm opnieuw 'Nieuwe afpunting > Rekeningen manueel' te selecteren. In het volgende venster kiest u nu voor 'Geen openstaande rekeningen'. Indien het een oude rekening betreft wijzigt u rechts naast 'Boekjaar' eventueel het jaar waar de rekening opgemaakt werd. Met filter op personen kan u de betreffende rekening opnieuw opzoeken via naam leerling, naam ouders, gestructureerde mededeling of adres.

Na het selecteren van de rekening, past u de ontvangen dubbele betaling aan in het veld 'bedrag' en bevestigt daarna door op het groene vinkje te kikken.

 

2. Dubbele afpunting verwerken

Zoals vermeld zijn er twee mogelijkheden om de dubbele betaling te verwerken:

1. Het teveel betaalde bedrag verwerken met andere openstaande rekeningen.

Indien een leerling nog openstaande rekeningen heeft, kan het teveel betaalde bedrag hier aan toegewezen worden, zodat deze rekeningen ook (deels) betaald worden.

Dit kan u opnieuw uitvoeren in het afpuntscherm via 'Nieuwe afpunting > Compensatie +/-'. In het volgende scherm vindt u een overzicht van alle leerlingen met een teveel betaald bedrag en openstaande rekeningen. Daar vinkt u de gewenste leerling aan waar de compensatie mag gebeuren, waardoor het teveel betaalde bedrag verwerkt wordt.

2. Het teveel betaalde bedrag als rappel op de rekening vermelden

Bij het afdrukken van een nieuwe rekening, is het mogelijk om het teveel betaalde bedrag op de rekening te vermelden.Dit bedrag wordt verrekend met het eindtotaal van de rekening, waardoor het uiteindelijk te betalen bedrag door de ouders gelijk is aan het effectieve openstaande saldo voor hun kind.

Om dit te doen duidt u in het afdrukscherm het veld bij 'Met rappels?' aan.

Aan de hand van deze rekening betalen de ouders enkel nog het effectief openstaand saldo voor hun kind.  Wanneer de betaling van dit saldo ontvangen en afgepunt is in iRekeningen, kan het teveel betaald bedrag ook verwerkt worden. Dit gebeurt opnieuw adhv 'Nieuwe afpunting > Compensatie +/-'.

3. Het teveel betaalde bedrag afpunten en terugstorten aan de ouders.

Indien een leerling geen andere openstaande rekening heeft en er in de toekomst ook geen nieuwe rekeningen meer worden aangemaakt, kan het teveel betaalde bedrag teruggestort worden aan de ouders. In iRekeningen wordt het openstaande tegoed afgepunt, de terugstorting zelf dient te gebeuren via de bank.

In het afpuntscherm kiest u opnieuw voor 'Nieuwe afpunting > Rekeningen manueel' en zoekt daarna op 'Negatieve bedragen' en 'Met filter op personen'. Daar selecteert u de gewenste rekening met het teveel betaalde bedrag, waarna deze afgepunt wordt. Het teveel betaalde bedrag zal niet meer openstaand zijn in iRekeningen.