Dienstanciënniteit buiten de eigen scholengemeenschap bijhouden. Dienstanciënniteit buiten de eigen scholengemeenschap bijhouden.

Dienstanciënniteit buiten de eigen scholengemeenschap bijhouden.

U kan dat manueel invoeren per personeelslid. U gaat naar 'Personeel > Personeel consulteren'. U kiest een personeelslid en u klikt op het onderdeel 'dienstanciënniteiten' U heeft de keuze om dit in te voeren via het tabblad 'Eenvoudig' of 'Uitgebreid'.

Het scherm 'eenvoudig' bestaat al heel lang en had oorspronkelijk tot doel de nodige anciënniteiten te kunnen afdrukken op sommige (PERS-)documenten.

Indien u de anciënniteiten echter in detail wil ingeven (ttz. voor verschillende soorten TADD, VB, ...) en per type ambt (en eventueel vak), is het best deze in te geven in het scherm 'uitgebreid'. 

Deze ingevoerde anciënniteiten kunnen ook afgedrukt worden.
Via 'Afdrukken' boven de personeelslijst kan u nu alle ingaves in het scherm 'uitgebreid' voor alle personeelsleden ineens afdrukken (in PDF of in Excel).