Koppeling met Smartschool ieder schooljaar initialiseren !!! Koppeling met Smartschool ieder schooljaar initialiseren !!!

Koppeling met Smartschool ieder schooljaar initialiseren !!!

Dit is nodig om ALLE leerlingen die bij u ingeschreven zijn zichtbaar te maken in Smartschool.

U gaat hiervoor als volgt te werk:

- Algemeen -> Structuur

- U kiest uw instellingsnummer

- U kiest het tabblad 'Smartschool'

- U klikt op het woord 'hier' in de zin 'Initialiseer hier schooljaar 20xx-20xx in Smartschool voor de aangevinkte school-vestigingen'

Indien u de koppeling in meerdere vestigingen actief heeft, dan dient u  ALLE vestigingen aan te vinken. 

 Smartschool1.JPG