Correct gebruik van DO 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden" Correct gebruik van DO 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden"

Correct gebruik van DO 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden"

Geldig vanaf 01/01/2017:

Wanneer een personeelslid meer dan 24 maanden de dienstonderbreking 189 "Langdurig VVP wegens medische redenen" heeft genomen, wordt die omgezet/verdergezet in dienstonderbreking 221 "Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden".
 

Voor de titularis:
Hoewel het personeelslid verbonden blijft in die uren, komen deze uren vacant. Dat wil dus zeggen dat bij het uitvoeren van vervanging titularis, er telkens vervanger "(geen)" wordt gekozen (u dient effectief als vervanger 'geen' te selecteren). Dit is nodig aangezien het om een opdracht-gebonden dienstonderbreking gaat (RL-1).

Op het scherm met de schoolopdrachten moet bij deze niet-gepresteerde uren de omkadering 23 "Langdurig VVP MED 24 maanden" aangeduid worden.

Let wel: de begindatum van deze schoolopdracht moet gelijklopen met de begindatum van DO 221. Wanneer deze omkadering niet is aangeduid, zal het departement er van uitgaan dat de school te veel uren inricht!

Merk op: naast vastbenoemde opdrachten kunnen beide dienstonderbrekingen ook opgestuurd worden met tijdelijke opdrachten (ATO 1 of 2) met de aanduiding R (reaffectatie) of W (wedertewerkstelling).

 

Voor de vervanger:
Voor de vervanger betekent dit dat deze opdracht in vacante uren (ATO 2) wordt ingebracht. Hier is geen aangepaste omkadering nodig.

Omdat deze uren als vacant worden beschouwd, kan er later ook in vastbenoemd worden. Het is dus mogelijk om deze opdracht in ATO 4 door te sturen.
In het geval van een boventallig personeelslid (TBS-OB) mag die persoon onmiddellijk in ATO 4 doorgestuurd worden voor het overeenkomstig aantal uren. Het is dus niet nodig om deze persoon eerst verder in reaffectatie te zetten tot de volgende benoemingsdatum.


Zie PERS/2007/07 voor de wettelijke basis (oa. 6 en 8.3).