Plaatsing: BR_00808 - Plaatsing voldoet niet aan controle van regels i.v.m. ... van Plaatsing gegevens. Plaatsing: BR_00808 - Plaatsing voldoet niet aan controle van regels i.v.m. ... van Plaatsing gegevens.

Plaatsing: BR_00808 - Plaatsing voldoet niet aan controle van regels i.v.m. ... van Plaatsing gegevens.

De volledige fout:

BR_00808: Fout tegen bedrijfsregel. Plaatsing voldoet niet aan controle van regels i.v.m. toevoegen, wijzigen en wissen van Plaatsing gegevens.

 

Over dit probleem:

Deze fout komt voor bij cursisten met een uitschrijvingsdatum. Davinci aanvaardt niet dat een stopdatum wordt gewijzigd, eenmaal die gekend is. (Met andere woorden: een stopdatum mag niet via een wijziging een andere datum krijgen.)

 

Hoe dit oplossen:

Verwijder de stopdatum bij de inschrijving van de cursist. Wacht totdat die wijziging doorgestuurd is naar Davinci. (U kan dat in de historiek van Davinci via de plaatsing van de cursist opvolgen.)

Daarna mag u de stopdatum opnieuw toevoegen.
De plaatsing met de uitschrijvingsdatum zal deze keer correct naar Davinci doorgestuurd worden.