Volgen

Plaatsing: BR_00784 - Dubbele Plaatsing: er is één andere Plaatsing geregistreerd voor dezelfde Uniek Persoon en dezelfde Ingerichte Modulevariant.

De volledige fout:

BR_00784: Fout tegen bedrijfsregel. Dubbele Plaatsing: er is één andere Plaatsing geregistreerd voor dezelfde Uniek Persoon en dezelfde Ingerichte Modulevariant.

 

Over dit probleem:

Deze fout kan zich alleen voordoen bij NT2-cursisten.

In Davinci staat een plaatsing (door HvN) gekend, waardoor het niet lukt om de manueel ingebrachte plaatsing door te sturen.

 

Hoe dit nakijken:

Bij de inschrijving van de cursist kan u herkennen dat de cursist niet via een plaatsing ingeschreven is. Dit door het ontbreken van het HvN-icoon (Gegevens HvN) in de kolom HvN. En zal bij het aanklikken van de lijn bij de "raadpleeg plaatsing"-knop met een rood kruis () vermeld staan.

plaatsing.png

Via Cursisten - Consulteren - tabblad personalia kunt u de aanmeldingen en plaatsingen raadplegen die in Davinci geregistreerd staan, via de "raadpleeg plaatsingen"-knop ().

In de kolom "aangemaakt door" staat het instellingsnummer van de entiteit die het signaal heeft verstuurd. Instellingsnummers in de vorm 12xxxx zijn een HvN-centrum. Die herkent u duidelijk, omdat die verschillend zijn van het nummer van uw centrum. Omdat de HvN-plaatsing nog niet verwerkt is, zal die hoogstwaarschijnlijk de status niet toegewezen hebben.

 

Hoe dit oplossen:

De HVN-plaatsing moet door uw beheerder  verwijderd worden.
Dit gebeurt via Cursisten - Consulteren - tabblad personalia - met de "raadpleeg plaatsingen"-knop (Raadpleeg plaatsingen). Zoek in de tabel naar de plaatsing met dezelfde UC-code.

plaatsingen_verwijderen.png

Met het prullenbakje aan de rechterkant kan deze plaatsing verwijderd worden. Bij het verwijderen wordt nogmaals om bevestiging gevraagd. (In Davinci wordt deze plaatsing dan door het centrum geweigerd.)

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen