Plaatsing: BR_00784 - Dubbele Plaatsing: er is één andere Plaatsing geregistreerd voor dezelfde Uniek Persoon en dezelfde Ingerichte Modulevariant. Plaatsing: BR_00784 - Dubbele Plaatsing: er is één andere Plaatsing geregistreerd voor dezelfde Uniek Persoon en dezelfde Ingerichte Modulevariant.

Plaatsing: BR_00784 - Dubbele Plaatsing: er is één andere Plaatsing geregistreerd voor dezelfde Uniek Persoon en dezelfde Ingerichte Modulevariant.

De volledige fout:

BR_00784: Fout tegen bedrijfsregel. Dubbele Plaatsing: er is één andere Plaatsing geregistreerd voor dezelfde Uniek Persoon en dezelfde Ingerichte Modulevariant.

 

Over dit probleem:

Deze fout kan zich alleen voordoen bij NT2-cursisten.

In Davinci staat een plaatsing (door HvN) gekend, waardoor het niet lukt om de manueel ingebrachte plaatsing door te sturen.

 

Hoe dit nakijken:

Bij de inschrijving van de cursist kan u herkennen dat de cursist niet via een plaatsing ingeschreven is. Dit door het ontbreken van het HvN-icoon (Gegevens HvN) in de kolom HvN. En zal bij het aanklikken van de lijn bij de "raadpleeg plaatsing"-knop met een rood kruis () vermeld staan.

plaatsing.png

Via Cursisten - Consulteren - tabblad personalia kunt u de aanmeldingen en plaatsingen raadplegen die in Davinci geregistreerd staan, via de "raadpleeg plaatsingen"-knop ().

In de kolom "aangemaakt door" staat het instellingsnummer van de entiteit die het signaal heeft verstuurd. Instellingsnummers in de vorm 12xxxx zijn een HvN-centrum. Die herkent u duidelijk, omdat die verschillend zijn van het nummer van uw centrum. Omdat de HvN-plaatsing nog niet verwerkt is, zal die hoogstwaarschijnlijk de status niet toegewezen hebben.

 

Hoe dit oplossen:

De HVN-plaatsing moet door uw beheerder  verwijderd worden.
Dit gebeurt via Cursisten - Consulteren - tabblad personalia - met de "raadpleeg plaatsingen"-knop (Raadpleeg plaatsingen). Zoek in de tabel naar de plaatsing met dezelfde UC-code.

plaatsingen_verwijderen.png

Met het prullenbakje aan de rechterkant kan deze plaatsing verwijderd worden. Bij het verwijderen wordt nogmaals om bevestiging gevraagd. (In Davinci wordt deze plaatsing dan door het centrum geweigerd.)