Adres wijzigen van aangemaakt kinderopvangattesten Adres wijzigen van aangemaakt kinderopvangattesten

Adres wijzigen van aangemaakt kinderopvangattesten

De kinderopvangattesten worden aangemaakt aan de hand van de rekeningen.
Stonden bv. de rekeningen op naam van de moeder, dan wordt het kinderopvangattest op naam van de moeder gemaakt.
Werd er met gesplitste rekeningen gewerkt (een rekening voor de moeder en een rekening voor de vader), dan wordt er voor beide (aan de hand van wat er voor die ouder aangerekend en betaald werd) een kinderopvangattest voorzien.

Wilt u nu toch de naam en het adres wijzigen op het kinderopvangattest, dan dient u manueel een attest op te maken via de leerlingenadministratie.  Binnen iRekeningen heeft u deze mogelijkheid niet meer sedert januari 2021.