Volgen

Adres wijzigen van aangemaakt kinderopvangattesten

De kinderopvangattesten worden aangemaakt aan de hand van de rekeningen.
Stonden bv. de rekeningen op naam van de moeder, dan wordt het kinderopvangattest op naam van de moeder gemaakt.
Werd er met gesplitste rekeningen gewerkt (een rekening voor de moeder en een rekening voor de vader), dan wordt er voor beide (aan de hand van wat er voor die ouder aangerekend en betaald werd) een kinderopvangattest voorzien.

Wilt u nu toch de naam en het adres wijzigen op het kinderopvangattest dan moet u eerst het adres wijzigen van de rekeningen. Dit doet u als volgt:
- U moet zorgen dat het adres waarnaar u wilt wijzigen ook in uw leerlingenadminstratie voor die leerling ingesteld staat als facturatie-adres.
- Daarna kiest u in iRekeningen voor Rekeningen - adres wijzigen doorgeboekte rekening.
- Vink de leerling aan en klik op de knop 'selectie rekeninggroepen'.
- Duid de rekeninggroep aan.
bovenaan ziet u het adres zoals het momenteel op de rekening staat. Daarnaast kunt u een keuzelijst vinden. Kies in de keuzelijst het nieuwe adres en klik op de knop 'wijzig adres'.
Dit doet u voor de nodige rekeninggroepen.

Daarna drukt u het kinderopvangattest opnieuw af. U kunt hierbij de keuze maken om hetzelfde nummer te gebruiken. Hiervoor tikt u het gekende volgnummer van de specifieke leerling in en drukt u enkel het attest voor deze leerling af. 

Let wel: Indien u een koppeling heeft met Exact Online is deze functie niet meer mogelijk. In dit geval kan u een kinderopvangattest aanmaken in de applicatie iBasis.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen