Foutmelding bij codabericht inlezen Foutmelding bij codabericht inlezen

Foutmelding bij codabericht inlezen

Wanneer codabestanden niet kunnen worden ingelezen in iRekeningen, krijgt u onderstaande foutboodschap(pen):

Wanneer niet aan de eerste voorwaarde voldaan is, komt voor de andere voorwaarden ook meteen een rood kruis te staan. Wanneer uw codabestand bijvoorbeeld niet uniek zou zijn, dan betekent dit niet meteen dat het bankrekeningnummer ook niet gekend is. Het is daarom belangrijk om onderstaande stappen één voor één te doorlopen om te kunnen achterhalen waarom het codabestand niet kan worden ingelezen.

 

1. Is het codabestand uniek?

Er zijn twee oorzaken voor dit probleem:

1.1. Het codabestand werd reeds ingelezen.

Controleer eerst of u het eerstvolgende codabestand aan het inlezen bent.

Duid in het afpuntscherm de periode en correcte dagboek, waar de codabestanden ingelezen worden, aan. In de linkerkolom vindt u een lijst van reeds ingelezen codaberichten. Ga op zoek naar de datum van het laatst ingelezen codabericht.

Controleer daarna of de datum van het codabericht dat u wenst in te lezen, volgt op de datum van het laatst ingelezen codabericht in iRekeningen. De datum van het codabericht dat u wenst in te lezen, staat vermeld in de titel van dit codabericht.

In onderstaand voorbeeld is op 27/11/2017 het laatste codabericht ingelezen. Het codabericht dat ik zou moeten inlezen, is het codabericht van 28/11/2017.

1.2. Het codabericht werd verkeerd ingelezen.

Indien de datum van het in te lezen codabericht toch volgt op de datum van het laatst ingelezen codabericht, dan werd dit codabericht al eens eerder ingelezen, maar is iets foutgelopen tijdens dit proces.

Om dit op te lossen gaat u opnieuw naar het afpuntscherm en klikt u op 'Overzicht codaberichten'. Na het selecteren van het correcte rekeningnummer, ziet u opnieuw een lijst met de reeds ingelezen codaberichten. Wanneer het laatste codabericht hier niet overeenstemt met het laatste codabericht in het afpuntscherm, dan dient het laatste codabericht in het overzicht te worden verwijderd.

In onderstaand voorbeeld is het laatste codabericht in het afpuntscherm nummer 207 op datum van 24/11/2017.
In het overzicht van codaberichten is het laatste codabericht nummer 208 op datum van 27/11/2017. Dit codabericht (nummer 208) dient verwijderd te worden door met de rechtermuisknop op de betreffende lijn te klikken en deze te verwijderen.

Hierna zal u het codabericht opnieuw kunnen inlezen.

 

 

2. Is het bankrekeningnummer gekend?

Controleer of u bij de parameters het correcte deelboek (naam van de school) of het correcte dagboek (met vermelding van het rekeningnummer) gekozen hebt.

Indien deze parameters correct staan, dan ontbreekt het bankrekeningnummer van uw school in onze systemen. Hiervoor dient u Informat te contacteren met vermelding van het bankrekeningnummer. Wij voegen deze voor u toe, zodat het codabericht kan worden ingelezen.

 

3. Is het bankrekeningnummer gekoppeld aan dit deelboek?

Controleer of u bij de parameters het correcte deelboek (naam van de school) of het correcte dagboek (met vermelding van het rekeningnummer) gekozen hebt.

Indien deze parameters correct staan, dan ontbreekt achterliggend een koppeling. Hiervoor dient u Informat te contacteren, met vermelding van het rekeningnummer en het instellingsnummer van de school, zodat wij deze koppeling kunnen activeren.

 

4. Stemt het beginsaldo van het codabericht overeen met het saldo in uw boekhouding?

 

Controleer of u het eerstvolgende codabericht aan het inlezen bent.

Duid in het afpuntscherm de periode en het correcte dagboek, waar de codabestanden ingelezen worden, aan. In de linkerkolom vindt u een lijst van reeds ingelezen codaberichten. Ga op zoek naar de datum van het laatst ingelezen codabericht.

Controleer daarna of de datum van het codabericht dat u wenst in te lezen, volgt op de datum van het laatst ingelezen codabericht in iRekeningen. De datum van het codabericht dat u wenst in te lezen, staat vermeld in de titel van dit codabericht.

In onderstaand voorbeeld is op 27/11/2017 het laatste codabericht ingelezen. Het codabericht dat ik zou moeten inlezen, is het codabericht van 28/11/2017.