Wanbetalers instellen Wanbetalers instellen

Wanbetalers instellen

Als u leerlingen instelt als wanbetalers, betekent dit dat zij geen rappels hoeven te krijgen omdat er bijvoorbeeld een afbetalingsplan werd afgesproken of omdat een vordering werd overgedragen aan een derde.

Via het menu-item Rappels > Instellen als wanbetaler kunt u de wanbetalers aanduiden. Een overzicht hiervan afdrukken is niet mogelijk.
mceclip0.png

Nadat de leerling werd ingesteld als wanbetaler, kunt u bij het afdrukken van rappels of het opmaken van domiciliebestanden ervoor kiezen om deze wanbetalers verder niet op te nemen bij het opmaken van rappels of domiciliebestanden.
mceclip1.png

Er wordt momenteel geen rekening gehouden met wanbetalers bij het afdrukken van rappels op de rekeningen: ook voor wanbetalers zullen hun openstaande bedragen op de rekening verschijnen.