Overzicht openstaande leerlingenrekeningen op datum Overzicht openstaande leerlingenrekeningen op datum

Overzicht openstaande leerlingenrekeningen op datum

Als u een lijst wil afdrukken van alle openstaande leerlingenrekeningen tot een bepaalde datum gaat u als volgt te werk.

U opent iRekeningen - Afdrukken - boekhoudlijsten - vervaldagboek - selecteer de gewenste rekeninggroepen en geef een referentiedatum in.