Volgen

Clausulering: "alle onderverdelingen ASO", gecombineerd met bepaalde richting(en) TSO

De algemene handleiding voor het toevoegen van clausuleringen vindt u hier.

Bv. "alle onderverdelingen ASO, Handel TSO, Lichamelijke opvoeding en sport TSO en Sociale en technische wetenschappen TSO"

Voor het deel "alle onderverdelingen ASO" voegt u clausulering toe van type 'Onderwijsvorm'.

Voor het deel "Handel TSO, Lichamelijke opvoeding en sport TSO en Sociale en technische wetenschappen TSO" voegt u clausulering toe van type 'Onderverdeling'.
U hebt de keuze:
- ofwel voegt u die toe als één clausulering met de drie betreffende administratieve groepen gekoppeld;
- ofwel voegt u die toe als drie afzonderlijke clausuleringen, telkens met één adm. groep eraan gekoppeld.


Als de clausulering van type onderwijsvorm op het deliberatie-invoerscherm gecombineerd wordt met clausulering(en) van type 'Onderverdeling', dan zal die clausulering op het oriënteringsattest B in het luik met "de hierna vermelde onderverdeling(en)" worden vermeld met de formulering "alle onderverdelingen ASO, ...".

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen