Volgen

Prijsklasses toepassen

Soms kan het gebeuren dat bij één eenheid verschillende prijzen toegekend worden. Dit is vaak van toepassing bij de eenheid maaltijd waar er verschillende prijzen  gehanteerd worden voor de kleuters, het lager onderwijs en het personeel.


Vooraf:
Eenmalig maakt u de prijsklasses aan.
Indien u verschillende prijzen hanteert voor bv. kleuters, lager onderwijs en het personeel dient u 3 aparte prijsklasses aan te maken.

• Ga naar Basisgegevens > Prijsklasses
• Klik onderaan op het oranje plusteken.
• Geef de ‘Code’ en ‘Omschrijving’ in bv. kleuters.
• Onder de omschrijving geeft u de voorwaarden in die aangeven wie er tot die prijsklasse hoort.

Bijvoorbeeld: alle leerlingen die in een kleuterklas ingeschreven zijn:

Bijvoorbeeld: alle leerlingen die in het lager onderwijs ingeschreven zijn:

Bijvoorbeeld: alle personeelsleden:

Sla de instellingen op door op het groene vinkje te klikken.

Door op de knop ‘Uitvoeren’ te klikken, kan u de ingave controleren. Enkel personen die voldoen aan de voorwaarde worden getoond.

 

In Basisgegevens > Registratie eenheden kunt u dan bij de eenheid zelf kunt de prijs per prijsklasse ingeven via 'per schijf':

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen