Prijzen van eenheden aanpassen Prijzen van eenheden aanpassen

Prijzen van eenheden aanpassen

Prijzen kunt u aanpassen via Basisgegevens > Registratie eenheden. Eerst duidt u de eenheid aan waarvan u de prijs wenst aan te passen. Daarna kan u de prijs aanpassen in het rood omcirkelde veld.

Voor eenheden met meerdere  prijzen (vb maaltijden kleuter/lager) klikt u de eenheid aan, daarna klikt u op ‘per schijf’. In het nieuwe venster dat tevoorschijn komt, kan per prijsklasse de prijs gewijzigd worden. Bevestig steeds met het groene vinkje. Indien prijzen bij prijsklasses verwijderd moeten worden, dan kan dat via het vuilbakje.

De nieuwe prijzen zijn van toepassing op de registraties die vanaf heden moeten gebeuren.

Moeten de nieuwe prijzen ook toegepast worden op de reeds ingevoerde registraties dan moet u een herberekening uitvoeren.

Deze herberekening gebeurt via Facturatie > Registraties herberekenen. Enkel de registraties die nog niet doorgestuurd zijn naar iRekeningen kunnen herberekend worden.

Duid de periode en de eenheid aan.

Klik op de groene pijl.

Er wordt een lijst gegenereerd met de registraties.

De rode lijnen verwijzen naar registraties die herberekend kunnen worden. De kolom aantal verwijst naar de oude prijs. De kolom 'nieuw aantal' verwijst naar de nieuwe prijs.

Klik links onderaan op 'selecteer alle afwijkende registraties', zodat alle rode lijnen aangevinkt worden.

Klik daarna onderaan op de knop 'Herbereken geselecteerde registraties'.

De melding 'Herberekening uitgevoerd' verschijnt op het scherm.