Aangetekende zending wordt geweigerd Aangetekende zending wordt geweigerd

Aangetekende zending wordt geweigerd

De post zal een zending enkel versturen wanneer de aanspreektitel effectief op naam van de moeder/vader staat. Een aangetekende brief met als aanspreektitel aan de ouders/moeder/vader van... zal niet aanvaard worden.