Transacties met fouten corrigeren (BO) Transacties met fouten corrigeren (BO)

Transacties met fouten corrigeren (BO)

De omschrijving van de Discimusfouten vindt u terug via het menu ‘Discimus’ – ‘Inschrijvingen’ - 'Transacties met fouten'. Hieronder vindt u een paar veel voorkomende fouten. 

a) Transactie geblokkeerd door transactie op lager niveau

Deze transactie wordt terug in de wachtrij gezet als de fout op een bovenliggend niveau wordt opgelost. Meestal vindt u die bovenliggende fout eveneens in de foutenlijst terug (bv.nog geen stamnummer / levensbeschouwing toegekend, waardoor leerling nog niet als persoon geregistreerd is in Discimus).

In zeldzame gevallen komt het voor dat er geen bovenliggende fouten zijn.

mceclip0.png

Deze fout kunt u oplossen door het "inschrijvingsmoment" te wijzigen op het tabblad 'Personalia' via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren'. Het is voldoende het tijdstip te wijzigen met 1 seconde:

Vervolgens zou de inschrijving opnieuw in de wachtrij moeten staan via menu 'Discimus' - 'Inschrijvingen' - 'Transacties in wachtrij'.

Indien dit niet het geval is, kunt u zelf de inschrijving nogmaals in de wacht zetten via 'alle foutieve transacties terug in wacht zetten'.

 

b) Object reference not set to an instance of an object

 

Deze fout kunt u oplossen door het "inschrijvingsmoment" te wijzigen op het tabblad 'Personalia' via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren'. Het is voldoende het tijdstip te wijzigen met 1 seconde:

 

c) Foutieve AanleidingUitschrijving code

Eerst controleert u of de velden ‘Initiatief’ en ‘Na uitschrijving’ zijn ingevuld. Is dat het geval, dan kunt u deze fout oplossen door op de foutomschrijving te klikken; u krijgt dan het tabblad ‘Inschrijving’ te zien. Hier klikt u bovenaan op dit icoontje:

d) Vestigingsplaats niet bekend of onjuist

Deze fout kunt u eventueel oplossen door via onderstaand icoontje het bericht terug in wacht te zetten vanuit menu ‘Transacties in wachtrij’:

Komt dezelfde fout terug, dan moet u contact opnemen met uw schoolbeheerteam.

e) Taalvak2deTaal code moet verschillend zijn van OnderwijsTaal

Deze fout kan opgelost worden door volgende stappen te doorlopen:

1. Via 'Organisatie' – 'Afdeling' – tabblad 'Afdelingsjaren' selecteert u de administratieve groep en klikt u op de knop wijzigen. Vervolgens duidt u de "tweede taal" aan. 

2. Op het tabblad 'Inschrijving' (menu 'Leerlingen' - 'Consulteren') moet bij de leerling met de Discimusfout het veld ‘Taalkeuze’ gelijk zijn aan de keuze die u ingebracht heeft bij ‘Organisatie' – 'Afdeling’.

Vervolgens zal automatisch de taalkeuze van de leerling in de wachtrij van Discimus verschijnen.


f) Foutieve levensbeschouwlijkevak code

U krijgt deze foutmelding omdat het veld 'Levensbeschouwing' op het inschrijvingstabblad (menu 'Leerlingen' - 'Consulteren') niet is ingevuld. Van zodra u dit veld invult, zal de melding verdwijnen.