Waar staat deze module voor? Waar staat deze module voor?

Waar staat deze module voor?

iVoorinschrijvingen is een tool waarmee we je faciliteren in het inschrijvingsproces.

Het laat scholen toe om:
- efficiënt data op te vragen bij de ouders;
- data door de ouders up-to-date te laten houden; 
- ouders/leerling intentie tot inschrijven kenbaar te laten maken;
- …

De tool is flexibel opgebouwd. De inhoud van de mails, alsook bepaalde teksten binnen de applicatie kan je zelf beheren, er kunnen bijlages opgeladen worden, enz.  
Je kunt dus volledig zelf bepalen of en hoe deze applicatie binnen je eigen schoolstructuur ingezet kan worden.

iVoorinschrijvingen is geen aanmeldingssysteem.
Het correct behandelen/accepteren van de inschrijvingen gebeurt ook binnen je school.