Voorinschrijvingen aanpassen Voorinschrijvingen aanpassen

Voorinschrijvingen aanpassen

Vooraleer leerlingen worden geaccepteerd kunnen enkele data worden aangepast:

  • Inschrijvingsmoment: dit kan manueel per leerling gewijzigd worden of u kunt er voor kiezen om in bulk het inschrijvingsmoment te wijzigen bij alle onderstaande leerlingen naar de officiële startdatum van de vrije inschrijvingen.

  • Begindatum inschrijving
  • Type inschrijving: tijdens het voorinschrijven dient de leerling aan te geven of hij/zij al leerling is op de school (= "zittend"). Indien ze dit fout aangeduid hebben, dan kunt u dit als school nog aanpassen. Een leerling die zich als "zittende" leerling heeft opgegeven, herkent u aan het symbool met het stoeltje:

  • Type toewijzing: Indien een leerling beschikt over een ticket van het aanmeldingssysteem (in 1A/1B bij scholen die werken met een aanmeldingssysteem), dan kan de leerling dit aangeven via de voorinschrijving. Deze leerlingen worden aangeduid met volgend symbool:

  • Overcapaciteit: is de capaciteit bereikt in een bepaalde richting, maar mag u een leerling alsnog toelaten, dan kan u deze leerling inschrijven in overcapaciteit. Dit wordt aangeduid met volgend symbool:

  • Status inschrijving: Schakelt u de capaciteitsberekening uit tijdens het voorinschrijven, dan krijgt elke leerling na het vervolledigen van de voorinschrijving de status "onbepaald". U kunt deze status manueel aanpassen naar "gerealiseerd" of "niet-gerealiseerd" vóór het accepteren van de voorinschrijving.

Indien een leerling zich voor-ingeschreven heeft in een verkeerde richting, dan kunt u dit als school wijzigen bij het accepteren van de leerling. Aan de rechterkant selecteert u de richting/administratieve groep waarvoor de leerling zich wel wenst in te schrijven en u verplaatst de leerling van links naar rechts.

Andere data kunt u enkel aanpassen na het accepteren van de leerling(en).