Overzicht voorinschrijvingen Overzicht voorinschrijvingen

Overzicht voorinschrijvingen

Vanuit de leerlingenadministratie (iBasis/iLeerlingen) kunt u een overzicht trekken van de voorinschrijvingen via het menu Leerlingen > Accepteren.

Naast het veld administratieve groep, aan de linkerzijde van het scherm, klikt u hiervoor op het Excel-icoon:

U kunt dit overzicht trekken per administratieve groep of voor alle administratieve groepen samen.

Vinkt u aan dat ook de reeds ingeschreven leerlingen weergegeven dienen te worden, dan verschijnen ook deze leerlingen in de lijst.

Daar dit een Excel-bestand is, kunt u het overzicht naar wens bewerken: kolommen verwijderen, filteren, sorteren, ...