Structuur en afdelingsjaren toevoegen Structuur en afdelingsjaren toevoegen

Structuur en afdelingsjaren toevoegen

Via het menu 'Beheer dagschool' kunt u:

  1. een structuur opbouwen (dit is zichtbaar voor de gebruiker) 
  2. afdelingsjaren koppelen aan de richtingen binnen deze structuur

 

1. Structuur opbouwen

U bepaalt zelf de boomstructuur binnen iVoorinschrijvingen. U maakt hiervoor (bovenliggende) richtingen aan via Beheer dagschool > Structuur:

  • Een richting voegt u toe via de knop 'Toevoegen'.
  • U geeft deze een naam.
  • Koppelt deze eventueel aan een bovenliggende richting die reeds werd toegevoegd.
  • Kunt deze zichtbaar stellen voor de leerlingen/ouder(s) tijdens de voorinschrijving.
  • Klikt op 'Toevoegen' om deze op te slaan.

Via de dubbele blauwe pijlen bepaalt u zelf de plaats van de richting(en) door deze naar boven of onder te verplaatsen(1). Richtingen kunnen zichtbaar of (tijdelijk) onzichtbaar geplaatst worden voor de gebruikers, zodat tijdelijk geen voorinschrijvingen kunnen gebeuren voor de welbepaalde richting(en) (2). U kunt richtingen naar wens wijzigen (3) en indien nodig ook verwijderen (4):

Indien een nieuw schooljaar werd aangemaakt in de leerlingenadministratie (iBasis/iLeerlingen), dan kunt u de reeds opgebouwde structuur binnen iVoorinschrijvingen kopiëren naar het nieuwe schooljaar via de knop 'Schooljaar initialiseren' vanuit het nieuwe schooljaar:

 

2. Afdelingsjaren koppelen

U kunt de afdelingsjaren pas toevoegen in iVoorinschrijvingen als deze vooreerst in de leerlingenadministratie (iBasis/iLeerlingen) staan in het betreffende schooljaar bij Organisatie > Afdeling > Tabblad 'Afdelingsjaren'. Hiervoor kan het nieuwe schooljaar geïnitialiseerd worden door uw beheerder. Zie Nieuwe schooljaar aanmaken/initialiseren. Ontbreken er nog afdelingsjaren na het initialiseren, dan kunt u deze zelf toevoegen.

Daarna kunt u in het beheervenster van iVoorinschrijvingen via Beheer dagschool > Afdelingsjaren de afdelingsjaren koppelen aan de richtingen binnen uw structuur.

Aan de linkerzijde ziet u de structuur die werd opgebouwd. 

U kiest een bepaalde richting (1) en klikt op 'Toevoegen' (2) om een afdelingsjaar te koppelen. U vinkt het afdelingsjaar aan (3) en klikt op 'Toepassen' (4):

Een richting waar nog geen afdelingsjaar aan gekoppeld werd, herkent u aan de hand van het rode uitroepteken. Deze richtingen worden niet getoond in de gebruikersmodule voor de leerling(en)/ouder(s):

Gekoppelde afdelingsjaren kunt u verplaatsen (1), zichtbaar of onzichtbaar maken voor de leerling(en)/ouder(s) (2), wijzigen (3) of verwijderen (4). Deze aanpassingen kunnen ook in bulk voor de gekoppelde afdelingsjaren door deze aan te vinken (5):