De stagedatabank doorsturen naar Edison De stagedatabank doorsturen naar Edison

De stagedatabank doorsturen naar Edison

Stagedatabank aanmaken

Alle voltijdse scholen waarvan de leerlingen in de loop van het schooljaar een stage hebben gelopen, moeten tussen 15 mei en 31 augustus via een zending een aantal gegevens over de gevolgde stages meedelen (cf. SO/2007/05).

Hiervoor gaat u naar het menu Edison – Stagedatabank.

Het tekstbestand kan niet aangemaakt worden vóór 15 mei, maar u kunt uiteraard wel al de berichten controleren en de fouten verbeteren. Dit doet u door op ‘berichten controleren' te klikken. Dit kan even duren.

 

De zending moet het voorziene aantal halve dagen stage vermelden die de leerling volgens het stagecontract zou doen, zonder rekening te houden met ziekte of andere afwezigheden. Dit aantal wordt automatisch berekend is dus niet noodzakelijk het aantal W-codes in het aanwezigheidsregister!

Indien u fouten opmerkt, kan u deze aanklikken en ze onmiddellijk verbeteren. Op onze supportsite vindt u hier een overzicht van de meest voorkomende fouten en de oplossing.

Zodra alle fouten gecorrigeerd zijn, kan u nogmaals klikken op ‘berichten (opnieuw) controleren’.

Indien er geen fouten gevonden worden, kan u het Edison-bestand aanmaken.

Stagedatabank effectief versturen naar Edison

Als het Edison-bestand werd aangemaakt, moet u het nog versturen via het menu ‘Edison – zendingen versturen/ontvangen.’

U kan een referentie geven aan de zending, zodat u het onderscheid kan maken tussen deze zending en andere Edison-zendingen (TOAH-zendingen gebeuren ook via dit menu-item).

Via het groene vliegertje  kan u de zending versturen.