Welke studiebewijzen wijzigen er in schooljaar 2022-23? Welke studiebewijzen wijzigen er in schooljaar 2022-23?

Welke studiebewijzen wijzigen er in schooljaar 2022-23?

Voltijds SO

- Getuigschrift basisonderwijs voor eerste leerjaar B en tweede leerjaar B.

- Oriënteringsattest A voor het vierde jaar.

- Getuigschrift tweede graad.

- Bewijs van competenties voor richtingen met dubbele finaliteit KSO of TSO of arbeidsmarktfinaliteit BSO in het vierde jaar.

- Attest lesbijwoning als regelmatige leerling in geval van spreiding lesprogramma (cf. SO 64, 10.2.5.2).

BuSO

- Bewijs van competenties in opleidingsfase OV3.

- Attest van regelmatige lesbijwoning in opleidingsfase OV3.

(cf. omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 (vlaanderen.be))

Het bewijs van competenties voor het vierde jaar kan reeds afgedrukt worden maar is nog in ontwikkeling. De release ervan is voorzien eind mei-begin juni 2023.
Via het updatenieuws houden we jullie op de hoogte.

 

De overige studiebewijzen zijn allemaal up-to-date.